Weekendowy Konkurs Jesienny - informacje i Regulamin

Opublikowano: 23-09-2016


Nagroda:
Książka Kreatywnik. Marketing i Biznes

Termin:  
od 23 września do 26 września 2016 r. do godziny 9:00

Ogłoszenie Zwycięzcy: 26 września 2016 r. o godz. 15.00


Zasady:
Aby wygrać książkę, wystarczy zapoznać się z Regulaminem Konkursu, polubić nasz profil na portalu społecznościowym facebook i opublikować w komentarzu pod postem konkursowym do 26.09.2016 r. do godz. 9:00 planu marketingowego na temat:
Jak sprzedać deszcz?


Pamiętaj! Biorąc udział w Konkursie zgadzasz się z treścią Regulaminu zamieszczonego poniżej.

Regulamin Konkursu

WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwane dalej Wydawnictwem.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.slowaimysli.pl i na profilu Wydawnictwa na portalu społecznościowym facebook https://www.facebook.com/slowaimysli
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, i trwa od 23 września 2016 r. od godziny opublikowania postu konkursowego na profilu Wydawnictwa na facebooku do 26 sierpnia 2016 r. do godziny 9:00.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Wydawnictwa oraz na stronie www.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są fanami Wydawnictwa na portalu społecznościowym facebook.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa.
7. W trakcie trwania Konkursu Wydawnictwo może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Wydawnictwo informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook ani z nim związany.

ZASADY

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.slowaimysli.pl
b. Dołączyć do fanów profilu Wydawnictwa na portalu społecznościowym facebook.
c. Opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku plan marketingowy na temat - Jak sprzedać deszcz?
2. Komentarze należy publikować w okresie trwania konkursu od 23 września 2016 r. od godziny opublikowania postu konkursowego na facebooku do 26 września 2016 r. do godziny 9:00.
3. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu publikując komentarz oświadcza, że jest wyłącznym autorem wypowiedzi. Oświadcza również, że nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

NAGRODA W KONKURSIE I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedna książka Kreatywnik. Marketing i Biznes.
2. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, której plan marketingowy zostanie uznany przez Redakcję za najbardziej atrakcyjny i przemyślany.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej na naszym koncie na facebooku.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
3. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu, powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: marketing@slowaimysli.pl  
4. Jeśli w ciągu 7 dni od wysłania emaila z informacją, Organizator nie otrzyma odpowiedzi z adresem do wysyłki – Uczestnik traci prawo do nagrody.
5. Nagroda będzie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu otrzymania pełnych informacji o adresie wysyłki od Zwycięscy Konkursu. Nagroda wysyłana jest wyłącznie na terenie Polski.
6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883). Dane te nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Adres potrzebny jest jedynie do wysyłki. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z przyczyn niezależnych lub losowych.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wydawnictwo zatrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu bez wyłonienia zwycięzców.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

techniki promocji sprzedazy
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej