Psychografia konsumentów

Psychografia konsumentów

Paweł Wójcik

Format: B5
Objętość: 240
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-63566-85-2
cena: 47,00 zł

Szczegółowa wiedza z zakresu psychografii konsumenta, poparta praktycznymi przykładami.
Zapraszamy do świata umysłu konsumenta – świata potrzeb i motywacji!


Opis

Szczegóły


Umysł konsumenta to miejsce, do którego każda marka chciałaby zdobyć klucz – dający dostęp do panelu zarządzającego jego emocjami i wyborami. Mając świadomość, że taki klucz nie istnieje, zadaniem marek jest zatem poznać potrzeby i motywacje, którymi kierują się konsumenci. 

Paweł Wójcik, rozkłada na czynniki pierwsze wiedzę z zakresu psychografii konsumenta, popartą praktycznymi przykładami, dzięki którym zdecydowanie łatwiej zrozumieć zawiłość psychiki i przyczyn, które wywołują określone zachowania. Nie wszystkich swoich potrzeb konsument jest świadomy. I właśnie dzięki tej książce mamy możliwość poznania czynników i technik, poprzez które można wpływać na zachowania konsumenta wynikające z jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb. Wiedza ta pozwoli markom wzmocnić swoje przekazy komunikacyjne, aby osiągnąć zamierzone cele marketingowe.
 Znajomość psychiki konsumenta to przyszłość marketingu. Kto zrobi to pierwszy – dotrze do niego najskuteczniej!

 

Opinie i rekomendacje:

Jeśli zgadzasz się z tym, że kwintesencją marketingu jest zaspokajanie potrzeb konsumentów – i zarabianie na tym – to musisz przeczytać tę książkę!
Potrzeby konsumentów oraz motywy, jakimi kierują się przy podejmowaniu decyzji zakupowych, często nie są uświadamiane przez nich samych... ale jako wytrawny marketer musisz je poznawać i badać, zaś wiedza z tych badań płynąca to podstawa sukcesu biznesowego każdej firmy...
Grzegorz Kiszluk, właściciel marki Brief

Trudno dziś znaleźć dobrą książkę o marketingu, która nie ociera się o banał, czyli nie jest kolejnym przepakowaniem prezentu, jaki biznesowemu światu podarował Philip Kotler. Trudno też znaleźć dobrą książkę z dziedziny psychologii, która byłaby nie tylko rzetelnym przeglądem wielości podejść na temat funkcjonowania ludzkiej psyche, ale też praktycznym przewodnikiem i poradnikiem dla marketera.
Trzeba więc przyznać, że Paweł Wójcik miał sporo odwagi. Bo niczym terapeuta konsumenckiej duszy podjął się tu trudnego wyzwania: dialogującego rozumienia, które prowadzi do zmiany. Nie tylko więc próbuje wydobyć i zrozumieć to, co nieświadome, ale też przekazać od razu to, czego się dowiedział i zinterpretować w taki sposób, który pomaga wyzwolić się z przykrych ograniczeń. A największą traumą dla Czytelnika literatury psychologiczno-marketingowej jest przymus powtarzania, czyli czytania tego, co autorzy muszą powtarzać po raz setny za innymi.
Mam wrażenie, że Pawłowi Wójcikowi udało się wyrwać z tego błędnego koła i dokładnie to samo odczuje jego Czytelnik. Czy tak samo to zrozumie? No właśnie – bo jak ma się rozumienie do emocji? Zapraszam do tej lektury.
Marek Staniszewski, agencja doradztwa strategicznego Heuristica 

Obecnie nastały czasy Big Data, w których możliwa staje się spersonalizowana komunikacja marketingowa z konsumentem, czyli taka, która jest dostosowana m.in. do jego profilu psychologicznego. Książka pokazuje, w jaki sposób można tworzyć taki profil, wykorzystując wiedzę z obszaru psychologii potrzeb, osobowości i postaw konsumenckich. Autor – doświadczony praktyk i autorytet w dziedzinie badań marketingowych i analizy zachowań konsumentów – pewnie przeprowadza Czytelnika przez ten szczególnie złożony i niełatwy obszar wiedzy. Lektura dla szerpów marketingu.
Igor Kaleński, prezes i dyrektor zarządzający agencji reklamowej BBDO

Działając na rynku, spotykam się z dwoma poziomami rozumienia konsumenta i dyskusji o nim. Przeważa podejście sprowadzające klienta do roli nośnika garści łatwo obserwowalnych zmiennych – płeć, kategoria wieku, miejsce zamieszkania itd. To one zawarte są w briefach, dominują w raportach, prezentacjach czy rozmowach menedżerów. Rzadziej sięga się po głębsze rozumienie uczestnika rynku i powodów jego decyzji zakupowych, choć o tym, że warto przejść z poziomu prostych obserwacji na poziom tłumaczenia przyczyn rejestrowanych zdarzeń współczesny specjalista marketingu, jeśli nie wie, to zasadność takiej zmiany perspektywy przeczuwa. Przed sięgnięciem głębiej powstrzymuje go często przekonanie o niedostępności lub wysokich kosztach i nierzetelności narzędzi prowadzących do takich informacji. Przestrzeń trudno obserwowalnych potrzeb, motywacji nie do zwerbalizowania, nieuświadomionych przyczyn podejmowanych działań traktowana jest jak sfera teoretycznych konstrukcji, abstrakcyjnych bytów i wiedzy nie do zaaplikowania w utylitarnej rzeczywistości firm. Autor tej książki pokazuje, że jest to możliwe. Więcej – podpowiada, jak to zrobić. Działając na rynku, zdecydowanie warto z tej wiedzy skorzystać.
Kamil Kociszewski Agencja Freebee 

Ta książka jest wyjątkowa. Wnikliwa, rzetelna i łatwa w czytaniu. Pokazuje, jak zarządzać przestrzenią pomiędzy konsumentem a producentem. Nie burzy romantyzmu marketingu, ale sprowadza go na ziemię. Do czytania dla wszystkich, którzy chcą zarządzać czymkolwiek. Dla „managerów dużych i małych”.
Marek Tarnowski, wieloletni prezes Grupy Mokate

Od pewnego czasu wiadomo, że konsumenci często nie są świadomi tego, dlaczego w rzeczywistości kupują lub nie kupują – ta publikacja pomaga to zrozumieć i odpowiednio dobrać badania lub strategię działania. Jest to znakomita analiza i synteza wiedzy o badaniach marketingowych i konsumenckich, książka napisana przez prawdziwy autorytet, wieloletniego praktyka i uznanego psychologa. Lektura obowiązkowa dla wszystkich strategów i badaczy marketingu, reklamy i mediów.
Tadeusz Zórawski, dyrektor zarządzający domu mediowego PHD 


Patroni medialni
 

 

Spis treści

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Rozdział 1. Potrzeby i motywacje konsumentów

Rozdział 2. Psychoanaliza i nieświadomość

Rozdział 3. Techniki projekcyjne

Rozdział 4. Badania motywacyjne

Rozdział 5. Archetypy

Rozdział 6. Segmentacja konsumentów

Rozdział 7. Segmentacja psychgraficzna

Rozdział 8. Postawy konsumentów

Rozdział 9. Badania wartości

Rozdział 10. Obraz samego siebie

Rozdział 11. Metodologia badań segmentacyjnych

Rozdział 12. Psychografia w czasach Big Data

Zakończenie

             

O Autorze

O Autorze

Paweł Wójcik

Doktor psychologii.  Od ponad 25 lat zajmuje się psychologią konsumenta i badaniami rynku. Realizował projekty dotyczące badań i analizy zachowań konsumentów m.in. dla takich firm, jak Coca-Cola, Unilever, GSK, Lotte-Wedel, Mars, Kamis czy Jutrzenka.

Obecnie managing partner w agencji niestandardowej komunikacji marketingowej Futura Media. Specjalizuje się w analizach psychograficznych konsumentów, badaniach wizerunku marek oraz  w badaniach segmentacyjnych. Wykłada również na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Załączniki
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Autor Paweł Wójcik
Format B5
Objętość 240
Oprawa Miękka
Wysyłamy w ciągu/ Termin realizacji Premiera: 19.04.2017
ISBN 978-83-63566-85-2
Recenzje
dr hab. Grażyna Wąsowicz

Książka napisana przez dr. Pawła Wójcika stanowi istotne uzupełnienie polskojęzycznej literatury na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania konsumentów. Zawiera ona przegląd teoretycznych koncepcji oraz metod wykorzystywanych w badaniach motywacyjnych konsumentów. Przedstawione w publikacji definicje, modele teoretyczne oraz metody zestawiane są z omawianymi w przystępny sposób powodami, dla których praktycy marketingu i badań marketingowych sięgają po określone typy informacji i metody ich gromadzenia. Ich prezentacja w kontekście zastosowań praktycznych (głównie segmentacji) stanowi cenną cechę tego opracowania. Poszczególne wątki ilustrowane są licznymi przykładami pochodzącymi z szerokich doświadczeń Autora, co nie tylko pozwala lepiej zrozumieć zasady doboru koncepcji teoretycznych i metod badań do danego problemu marketingowego, ale także pokazuje, jak wyniki interpretować i do czego te interpretacje mogą posłużyć. Koncentrując się na przystępnym przekazie najważniejszych informacji, Autor powołuje się na oryginalne prace, podając noty bibliograficzne, co dla dociekliwego Czytelnika stanowi wskazówkę, gdzie poszukiwać szerszych opracowań na dany temat.

Monografia ta jest cennym źródłem wiedzy zarówno dla praktyków podejmujących strategiczne decyzje marketingowe, jak i dla badaczy gromadzących informacje mające stanowić podstawę tych decyzji. Przydatną wiedzę znajdą w niej zarówno menedżerowie odpowiedzialni za opracowanie konceptów produktów, strategii komunikacyjnej czy decydujący o wyborze metod badawczych, jak i badacze rynkowi, poszukujący wsparcia merytorycznego w przygotowaniu badań i interpretacji ich wyników.

Książka ta może również stanowić cenną lekturę dla studentów zarządzania, marketingu, psychologii czy socjologii, planujących swoją aktywność zawodową w kontekście funkcjonowania konsumentów.

Autor: dr hab. Grażyna Wąsowicz, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
dr hab. Mariusz Trojanowski

Książka dr. Pawła Wójcika to ciekawy poznawczo i bardzo praktyczny poradnik pokazujący wykorzystanie dorobku m.in. psychoanalizy i psychologii osobowości w rozpoznawaniu prawdziwych motywów i powodów różnych zachowań zakupowych konsumentów. Ten kierunek myślenia jest niezwykle trafny, gdyż prawdziwe przyczyny zachowań zakupowych klientów leżą w takich obszarach, jak ich potrzeby i motywacje, postawy, wartości, osobowość czy samoocena.

To właśnie tym zagadnieniom Autor poświęcił miejsce w swojej książce, którą skonstruował w oparciu o swego rodzaju trójkąt decyzyjny. Pokazał po pierwsze, wymiary opisu psychograficznego konsumentów, po drugie  jak je badać, jakimi czynić to metodami i wreszcie po trzecie, jak wyniki badania przekładać na praktykę komunikacji marketingowej, która staje się coraz bardziej spersonalizowana. Jest to ważny atut i wyróżnik książki, a zarazem przykład udanego wykorzystania trudnej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Książkę rekomenduję wszystkim, którzy zajmują się problematyką marketingu, komunikacji marketingowej czy sprzedaży, zwłaszcza specjalistom planującym działania komunikacyjne skierowane do konsumentów, a także pracownikom sprzedaży i studentom uczelni ekonomicznych i zarządzania. Dla tych wszystkich osób książka Pawła Wójcika jest lekturą obowiązkową.

Autor: dr hab. Mariusz Trojanowski, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
dr hab. Robert Kozielski

Książka dr. Pawła Wójcika jest doskonałym przykładem łączenia różnych dziedzin wiedzy, solidnej teorii z praktyką stosowania, a przede wszystkim problemowego podejścia. Mimo znajdujących się już na rynku polskim publikacji, „Psychografia konsumentów” wypełnia wciąż istniejącą lukę dotyczącą umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w działaniach rynkowych organizacji.
 

Początkowa część książki to rzetelna podstawa teoretyczna koncentrująca się na problematyce psychologii, w szczególności potrzeb i motywacji klientów. To stanowi dobry punkt wyjścia do dyskusji nad możliwościami badania ukrytych potrzeb (insightów) i motywów zachowania. Zasadnicza część publikacji to przeniesienie podstawowych teorii i podejść psychologii na grunt marketingu, zwłaszcza segmentacji rynku. W ostatnich rozdziałach autor pokazuje, że wraz z nadejściem ery Big Data przyszłością psychograficznej segmentacji konsumentów są mikrosegmentacje, prowadzące do spersonalizowanej komunikacji marketingowej uwzględniającej psychologiczną wiedzę o konkretnym konsumencie, który przestaje być anonimowy.
 

„Psychografia konsumentów” to publikacja, która będzie ciekawą lekturą zarówno dla studentów zarządzania, jak i menedżerów mierzących się z trudnymi decyzjami związanymi z segmentacją klientów, odkrywaniem insightów, brandingiem, komunikacją rynkową, budowaniem wartości itp.

Autor: dr hab. Robert Kozielski, Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, Chartered Marketer, CIM, questus
Marketing nieruchomości
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 25427968, emalloc: 24999824
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem