Polityka prywatności

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Jako Wydawnictwo Słowa i Myśli chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania ze strony www.slowaimysli.pl, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW  "COOKIES"

 1. W związku z udostępnianiem treści w serwisie www.slowaimysli.pl, stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika by zawartość serwisu została odpowiednio wyświetlona na danym urządzeniu. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu www mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
  • pliki cookies, umożliwiające gromadzenie danych statystycznych pozwalających identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych,
  • pliki cookies, pochodzące z serwisu Facebook umożliwiające raportowanie przebiegu kampanii oraz śledzenie użytkowników sieci społecznościowych odwiedzających nasze strony internetowe. Pliki te mogą również służyć do śledzenia wydarzeń oraz do celów remarketingowych.
 4. Serwis www korzysta z usług następujących podmiotów trzecich wykorzystujących pliki cookies:
  • Google (więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
  • Hotjar (więcej informacji na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy)
  • Facebook, piksel facebooka (więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation)
  • chat - poprzez smarts upp (więcej informacji na stronie:  https://www.smartsupp.com/help/privacy/)
 5. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
 6. Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z witryny. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.


DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Wydawnictwo Słowa i Myśli sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 14, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000412097, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712 327 00 60. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dane zbierane przy rejestracji:
  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • hasło
 3. Dane zbierane przy dokonywaniu zakupów:
  • imię i nazwisko
  • adres pocztowy
  • numer telefonu
  • firma, NIP – jeśli dotyczy
 4. Dane zbierane przy kontakcie:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail 
  • numer telefonu
 5.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
  • dane uzyskane podczas rejestracji będą wykorzystywane w trakcie logowania się do serwisu,
  • dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu jej realizacji. Wyłącznie w tym celu i tylko w niezbędnym zakresie, dane te będą mogły być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmie kurierskiej lub innemu podmiotowi zajmującemu się doręczaniem przesyłek,
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Serwisu Wydawnictwa Słowa i Myśli”,
  • wysyłki Newslettera,
  • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
  • korzystania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (połączenia telefoniczne, SMS), 
  • marketingowych, promocyjnych i reklamowych Administratora,
  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
  • dane uzyskane w trakcie kontaktu z nami za pośrednictwem serwisu są wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej, 
  Informujemy, że uzyskane dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 7. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeniami systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 9. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 10. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera.
 11. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz marketingu bezpośredniego Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać Newslettera, nie będą wykonywane do Państwa połączenia telefoniczne oraz SMS.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 14. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim wprowadzamy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.


USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika  jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą panelu konta Użytkownika, pośrednictwem formularza kontaktu lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do obsługi witryny. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Po usunięciu konta na wniosek Użytkownika, zostanie mu wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca usunięcie konta.
 
LOGIN I HASŁO
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
 
ZARZĄDZANIE KONTEM
Witryna www.slowaimysli.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do witryny, a także sam proces autoryzacji (logowania) do systemu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
 
SSL OCHRONA TRANSMISJI
W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 
KONTAKT Z NAMI
Użytkownicy witryny mają możliwość bezpośredniego kontaktu poprzez formularz Kontaktu dostępny na stronie lub poprzez adres e-mail: marketing@slowaimysli.pl
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania witryny  slowaimysli.pl prosimy kierować poprzez adres e-mail: marketing@slowaimysli.pl

Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronach www Wydawnictwa Słowa i Myśli sp. z o.o.

Marketing nieruchomości
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 16777216, emalloc: 16407432
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem