Szczegóły recenzji

Brand impulse®

Recenzja produktu (zgłoszona 31 maja 2017):

(...) Podob­nego zabiegu, jak w książce „Clu­etrain Mani­fe­sto”, która była mani­fe­stem komu­ni­ka­cji w dobie cyfro­wego rynku i skła­dała się z sze­regu zdań opi­su­ją­cych rze­czy­wi­stość, w swo­jej naj­now­szej książce doko­nuje Grze­gorz Kos­son. Naj­pierw podaje sekwen­cję zdań – róż­nych prawd o marce. Póź­niej kolejno te zda­nia roz­bu­do­wuje, tłu­ma­cząc, jaką prawdę o budo­wa­niu marki miał na myśli. W prze­ci­wień­stwie do „Clu­etrain Mani­fe­sto”, nie podaje swo­ich opi­nii jako prawd abso­lut­nych. Wręcz prze­ciw­nie, Autor dość mocno zazna­cza swoją obec­ność w tek­stach.

Teksty Grzegorza Kosson zawarte w „Brand Impulse®” są czymś na kształt krótkich rozważań, nie o charakterze religijnym, ale z zakresu tworzenia marek (ale czy dobrze zbudowana marka nie rodzi uczuć podobnych do uczuć religijnych?). To tekst dla dojrzałego Czytelnika, ktory zna już zasady budowania marki (oraz posiada dość szeroką wiedzę ogólną) i ma w tym zakresie doświadczenie. Zainteresowany jest nie systematyzowaniem wiedzy, ale wymianą myśli i idei z innymi, podobnymi do siebie ekspertami brandingu. To właśnie w książce Grzegorza Kosson znajdzie.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 19398656, emalloc: 19140008
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem